Onderzoeken

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van Neuroptimal, een bijzondere vorm van neurofeedback. Bijgaande onderzoeken bevestigen de kracht van de door ons gebruikte methode. BreinTalent zal waar mogelijk steeds deze analyses ondersteunen en er aan bijdragen.

‘Neurofeedback heeft positief effect op prestaties topsporters’

Uit een pilot van InnoSportLab ’s-Hertogenbosch in 2011 naar de effecten van NeurOptimal bij topsporters blijkt dat deze methode zowel mentaal (zelfvertrouwen, focus en ontspanning) als fysiek (kracht en techniek) een gunstig effect heeft op de prestaties van de topsporters. De pilot bestond uit zes deelnemers, die alfatraining kregen, en zes deelnemers, die placebotraining kregen. Het onderzoek werd opgezet in samenwerking met NOC*NSF, Universiteit van Tilburg (Departement Cognitieve Neuropsychologie), Neurocare en Philips Research.

Innovatief sportlab
InnoSportLab in ’s-Hertogenbosch is één van de grootste gymnastische trainingslocaties in West-Europa en wil ‘een innovatief en ondernemend sportlab zijn waar bedrijven, sportorganisaties, sportmedische instellingen, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en bedrijven gezamenlijk projectmatig in de praktijk werken aan ontwikkeling, realisatie en validatie van nieuwe producten, diensten en faciliteiten.’ (Bron InnoSportLab® ’s-Hertogenbosch.)

Lees meer over dit onderzoek


Neurofeedback helpt bij ADHD

Neuroptimal blijkt effectief te zijn bij ADHD. 91 kinderen en volwassenen (6-19 jaar) met ADHD van het Center for Child and Adolescent Mental Health in Noorwegen ondergingen hiermee een klinische proef. De deelnemers volgden een intensief Neurofeedbackonderzoek van dertig trainingen. Ze werden verdeeld in drie groepen van dertig personen:

  • 1 groep onderging alleen neurofeedbacktraining;
  • 1 groep kreeg alleen medicatie (methylfenidaat, een middel voor het behandelen van hyperactiviteit en andere ADHD-symptomen).
  • 1 groep onderging neurofeedbacktraining en kreeg medicatie (methylfenidaat).

Ouders constateerden significante verbeteringen, echter verschillen tussen de groepen onderling waren er nauwelijks. Hieruit werd geconcludeerd dat neurofeedback hetzelfde effect heeft bij het behandelen van hyperactiviteit en ADHD-symptomen, als het medicijn methylfenidaat. De deelnemers hadden meer focus, waren minder hyperactief en hun academische en sociale vaardigheden waren verbeterd.


‘Neurofeedback helpt bij klachten na chemokuur’

Uit een studie van het ‘Applied Brain Research Foundation of Ohio’ (ABRFO) in Cleveland (VS), blijkt dat neuroptimal een positieve bijdrage levert aan mensen die na chemokuren te maken krijgen met bijwerkingen, zoals vermoeidheid, slaapstoornissen en psychologische symptomen (angst en depressie).

Deelnemers aan het onderzoek waren 23 vrouwen tussen de 43 en 70, allemaal behandeld voor borstkanker. Het onderzoek liet bij 91% van de vrouwen een vermindering van negatieve cognitieve en emotionele gevolgen van de behandeling van kanker en een verbetering van vermoeidheid en slaappatronen.

21 van de 23 deelnemers meldden dat zij volledig vrij waren van cognitieve achteruitgang (problemen en moeilijkheden bij het verwerken van informatie, red.) Op 12 april 2013 publiceerde onderzoeksmagazine Integrative Cancer Therapies de resultaten. (Bron: Applied Brain Research Foundation of Ohio en Integrative Cancer Therapies.)