Ga naar hoofdinhoud

BreinTalent werkt met de laatste en nieuwste versie van de ontwikkelaar van dit programma (www.zengar.com). De neurofeedbacktraining is wetenschappelijk onderbouwd. Voor een zo optimaal mogelijk trainingseffect gebruikt BreinTalent tools om de ervaringen van de deelnemers te volgen en te evalueren. Met NeurOptimal® neurofeedback kun je de conditie van je hersenen wezenlijk verbeteren.   

Het neurofeedbackprogramma van NeurOptimal® werkt op een dynamische manier. Dynamisch wil zeggen dat het programma je brein microseconde per microseconde voorziet van informatie, gebaseerd op wat er op dat moment in je brein gebeurt. Het programma maakt een dansje met je brein: het geeft informatie aan je brein en je brein verwerkt dit. Vervolgens geeft het programma weer informatie over hoe het brein nu werkt en je brein verwerkt dit weer, etc. Dit zorgt ervoor dat je brein zich optimaliseert en reorganiseert. Daar merk je op dat moment weinig van. Het programma monitort op een heel breed spectrum van hersenfrequenties en niet specifiek daar waar een mogelijke verstoring is.

Ik schijn ook wat empatischer te zijn dus ik denk dat ik met de Neuroptimal mijn doelen wel bereikt heb.…
Rob . . . artrose, man, 55 jaar

Hoe verloopt een sessie?

Intake

Voordat je met de training start leg ik uit wat neurofeedback is, hoe de sessies verlopen en wat je ervan mag verwachten. De eerste sessie duurt inclusief intake circa 60 minuten. De vervolgsessies circa 45 minuten. In overleg bepalen we hoeveel en hoe frequent je de sessies wil volgen.

Hoe meer en hoe frequenter je de sessies doet, hoe sneller de effecten merkbaar worden. Ik stel geen diagnose al ben ik wel geïnteresseerd in je verhaal.

De sessie

Je zit comfortabel en luistert ruim een half uur naar rustige muziek. Terwijl je ontspannen zit, zijn je hersenen aan het werk. Korte onderbrekingen in het geluid geven je hersenen, de feedback, die nodig is om je brein beter in balans te brengen. Je hoeft niet te praten, nergens aan te denken, alleen luisteren naar de muziek.

Effect

Doordat met de neurofeedback getraind wordt op een breed spectrum van hersenfrequenties is het effect op veel gebieden merkbaar. De wisselwerking tussen lichaam en geest wordt verbeterd. De “ruis” uit je hoofd verdwijnt waardoor je je beter kunt focussen op zaken zoals je werk, studie, sporttrainingen of je sportprestaties. Je voelt je energieker, zelfverzekerder en ervaart meer innerlijke rust.

De veranderingen zijn vaak heel subtiel en wennen snel. BreinTalent gebruikt speciale tools waardoor je deze veranderingen kunt volgen en beter ervaart. Je leert daardoor goed voelen en waarnemen wat de neurofeedbacktraining teweeg brengt.

NeurOptimal® Neurofeedback draagt bij aan:

 • Bevorderen van gezonde nachtrust
 • Verbetering van het geheugen
 • Betere en langere concentratie/focus
 • Minder stress, meer rust
 • Emotioneel meer in balans
 • Problemen makkelijker hanteren
 • Je minder angstig en onzeker voelen
 • Meer zelfvertrouwen in sociale situaties
 • Makkelijker kunnen ontspannen
 • Minder pijn / andere beleving van pijn
 • Creativiteit neemt toe

Neurofeedback helpt je flexibeler en krachtiger in het leven te staan. Ook bij depressieve gevoelens, burn-out, angsten en spanningsklachten heeft NeurOptimal® effect.

Ik heb nu twee series van 6 Breintalent-trainingen achter de rug. Mijn slaapproblemen en overige klachten zijn inmiddels fors verminderd en doordat ik beter slaap heb ik overdag meer energie om mijn zaken goed te kunnen regelen.…
Theo..slaap-&darmklachten, man, 56 jaar

Aantal sessies

Cliënten ervaren na 10-20 sessies duidelijk waarneembare veranderingen. De eerste effecten, zoals meer rust, ontspanning, helderder denken en beter slapen, kunnen al optreden na een paar sessies. Hoe frequenter je de sessies doet hoe sneller de effecten merkbaar zijn. Wil je na een intensieve training van wekelijkse sessies het effect langer vast houden, dan is het aan te bevelen om regelmatig een sessie te blijven doen. De frequentie hiervan bepaal je zelf en kan bijvoorbeeld één keer per maand of per twee maanden zijn.

Begeleiding en Evaluatie

Ik begeleid je tijdens je neurofeedbacktraining en geef eventueel tips en thuisoefeningen. Met speciale tools zorg ik dat je zoveel mogelijk effect haalt uit je training.

Tussentijds, en als de neurofeedbacktraining is afgerond evalueren we je ervaringen en eventuele vervolg en ontvang je een evaluatie via de Email.

Back To Top